Terimler Sözlüğü

Böcek ilaçlama alanında sıkça kullanılan sözcüklerin anlamları

ZİRAİ İLAÇ

Tarım alanında önleyici, bertaraf edici, uzaklaştırıcı veya ayrıştırıcı kısacası zararlıların zararından kurtarmak adına kullanılan tüm kimyasallara zirai ilaç denir.

ÇEŞİT

Türden küçük birlik. Bİreylerden oluşur. Yafa portakal türünün bir çeşididir.

AKAR

Bazı türleri tatlı sularda yaşasa da çoğunlukla karada görülen, kanatları ve antenleri olmayan ve 4 çift bacakları olan böceklerdir. Evlerde karşılaşılan türleri genelde ev tekstili ürünlerinde bulunur ; yatak, yorgan, koltuk, çekyat, halı gibi.

AKARİSİT

Akar böcek mücadelesinde kullanılan kimyasallara verilen addır.

ANAÇ

Kültür bitkilerinin üzerlerinde yetiştirildiği bitkilere denir.

BACILLUS THURINGIENSIS

Bazı böceklerde hastalığa sebep olan bakterilere denir.

BAŞKALAŞIM

Bazı böcekler larva evresinden erişkin duruma geçerken bir takım değişimlere uğrarlar, mesela kanat çıkarma gibi. Buna benzer durumlara başkalaşım denir.

BİYOLOJİK DÖNEM

Çoğunlukla böcekler aleminde, her böceğe göre farklılık gösteren bir takım başkalaşımlar olur.  Yumurta’dan sonra larva, bazılarında sonrasında pupa dönemi ve en son erişkinlik hali. Bu dönemlerin her biri teker teker “biyolojik evre” dir yani biyolojik dönemdir.

BİYOLOJİK EVRE

Biyolojik dönemde anlatıldı.

BİYOLOJİK MÜCADELE

Parazitoit, predatör veya hastalık faktöleri, zararlı bir takım organizmalarla beslenerek veyahut onlara zarara uğratarak populasyonlarını azaltırlar. İşte bu gibi faktörlerin, yapay yollarla arttırılarak böcek savaşında kullanılmasına biyolojik mücadele denilmektedir.

BİYOSFER

Canlıların dünya üzerinde yaşamlarını sürdürdükleri katmandır.

DOĞAL DÜŞMAN

Böcekler aleminde, birbirlerini tüketen veya birbirlerine zarar veren böceklerden bir diğerine denir.

EKOSİSTEM

Bir ortamdaki tüm canlıların birlikte yaşadığı alana denir.

ENTEGRE MÜCADELE

Tüm şartlar denetlendikten ve kontrol edildikten sonra elde edilen  verilere  göre mevcut zararlılarla mücadele etmek, olursa doğal düşmanların etkinliklerini olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde selektif kimyasallar kullanarak sadece hedef alınan türleri ekonomik zarar eşiği altında tutmak için yapılan işlemlerin tümüdür.

ETKİ SPEKTRUMU

Kimyasal maddenin etkisine karşı tepki veren tüm organizmaların sayısı, o kimyasal maddenin etki spektrumunu ifade eder.

GENİŞ SPEKTRUMLU PESTİSİT

Etki alanı çok geniş olan bir çok hastalığı etkileyen pestisitlere denir.

FAMİLYA

Ortak özelliklere sahip türlerin oluşturduğu topluluktur

FAYDALI BÖCEK

Zararlı böcekleri yiyen, onları tamamen ortadan kaldıran veya gelişimlerini olumsuz yönde etkileyen, böceklerdir.

FİTOTOKSİK ETKİ

Tarım ilaçlarının bitkilere verdiği zarar etkisidir.

FİZİKSEL MÜCADELE

Toplamak, yakmak, kesip atmak gibi kimyasal madde kullanmadan bitkilerin veya zararlıların bertaraf edilmesidir.

KİMYASAL MÜCADELE

Kimyasal maddeler kullanılarak zararlıların veya hastalık etmenlerinin ortadan kaldırılma veya bertaraf edilme çalışmasına denir.

KÜLTÜREL MÜCADELE

Bitkinin böceklerden korunacağı şekilde yetiştirilmesi için yapılan normal zirai işlemleridir. Bitkinin uygun yerde yetiştirilmesi, gübre verme, drenaj çalışmaları, temizleme, toprak işlemesi gibi.

İÇ KARANTİNA

Hastalık oluşturucuların yurt içinde kalacak şekilde belli bir ortama kapatılmasıdır.

KALINTI ETKİSİ

Bazı kimyasallar kullanıldıkları anda oldukça etkili oldukları halde, kısa bir süre sonra bu etkilerini kısmen veya tamamen kaybederler. Bu etkiye kalıntı etkisi denir.

İLAÇLAMADA KALİBRASYON

İlaçlamada kullanılan taşıyıcı madde (genellikle su) ile kullanılacak olan kimyasalın biri birine olan oranıdır.

KONTAK ETKİ

Böcekler için kullanılan tarımsal kimyasalların veya tarım ilaçlarının böceklere deri yoluyla etki etmesidir.

MÜCADELE YÖNTEMİ

Bir böceğin zararını azaltmak için uygulanan çabaların tümüdür.

NİMF

Pupa dönemine girmeden direkt erişkinliğie geçen böceklerin daha olgunlaşmamış halidir.

PARTENOGENETİK ÇOĞALMA

Böceklerin döllenmemiş yumurta ile çoğalmasıdır.

PATOJEN

Hastalık yapıcı etkenlerin tümüne patojen denir.

PESTİSİT

Bitkiye zarar verecek her türlü etkeni ortadan kaldıracak kimyasallara denir.

POPULASYON

Sınırlı bir çevrede yaşayan aynı tür böceklerin veya canlıların oluşturduğu topluluğa    popülasyon denir.

PREPARAT

Kimyasal mücadelede kullanılan tarımsal zehirler, etkili madde ve dolgu maddelerinden oluşan bir özel karışım şeklindedir. Bu hazır durumdaki zehirlere preparat denir.

SELEKTİF PESTİSİT

Çok dar bir böcek veya zararlı türüne veya çeşidine hitap eden kimyasallardır.

SİSTEMİK ETKİ

Kullanılan kimyasalın bitkilerin iletken dokusu tarafından tüm organizmasına yayılması sürecine denir.

SUBTROPİKAL BİTKİ

Yağış beklemeden 4 derecenin üzerinde yaşayan bitkilerdir.

TARIMSAL İLAÇ

Konuyla ilgili “pestisitler” incelenebilir.

YAŞAM ALANI

Organizmaların biyosfer katmanında nerede yaşadığını gösterir.